Selecteer een pagina

wat speelt hier? en wat helpt dan?

Wie?

Frank Bosboom, organisatiepsycholoog, theatersporter, agogisch werker, ontwerper van learning spaces, change agent, innovator, trainer, coach. Met een veelheid aan inspiratiebronnen: Ischa Meijer, Sophocles, Hugo Claus, Kyteman, Friedrich Nietzsche, Chris Argyris, Jochem Myer, Mark Rothko,  Peter Senge, Vincent van Gogh, Carl Gustav Jung, Hartelijke grioet

frank @ innoventioncm.nl

Wezenlijke connectie

Wezenlijke verandering kan ontstaan als we durven te staan in de realiteit van het team of de organisatie en hun maatschappelijke context. Niet visies, moeten en willen staan centraal, wel de belangeloze connectie met de Ander.  Dit vraagt training van het bewustzijn, de waarneming en de moed om met de realiteit te werken. De vraagstukken van deze tijd doen een appèl op dit vermogen dat we allemaal hebben. Zullen we een tijdje samen oplopen?

Hoe dan?

Dat weet ik ook niet precies! Ten principale zijn er wel aantal algemene dingen te zeggen:

  • we hebben elkaar nodig en niemand overziet het geheel
  • we onderzoeken openhartig interactiepatronen, samenhangen, betekenissen en de eigen rol en invloed
  • we werken met elkaar aan een werkcontext waarin we in openheid en eerlijkheid met elkaar kunnen werken
  • we werken het liefst daar waar het vraagstuk ook over gaat
  • al werkende creëren we gezamenlijke betekenis die we in iteratieve loops toetsen en opbouwen

De koloniserende aard van de wil

In het zoeken naar wat niet duidelijk is, wat we niet weten of wat onzeker maakt, daar helpt de wil niet. De wil stuurt naar controle, naar wat we al weten. De wil kan ons ver brengen, maar niet overal. Ik schreef er een paper over.