Een van mijn eerste opdrachten was het helpen verbeteren van een planningsafdeling. De planners maakten plannen voor de komende twee jaar. In plaats van de blik in de verre toekomst te hebben, liepen ze steeds vast in de planning voor morgen en overmorgen. Hun werkmethode sloot niet langer aan bij de wispelturigheid van de klanten. De bevrijding lag erin de manier van bestellen en produceren zo te maken dat die de wispelturigheid op de markt kon volgen, in plaats van te proberen beter te gaan plannen.

In verschillende sectoren (bijvoorbeeld de bouw en de zorg) zie ik nog steeds een verlangen naar het voorspelbaar worden van klantvraag. Ik werk graag aan de andere kant: kunnen we de manier van werken zo inrichten dat die de wispelturigheid van klanten zelfbewust kan servicen?