Contextbewust

Wat zie ik mezelf en anderen doen? Wat gebeurt er om me heen en hoe beïnvloedt mij dat?

VLUCHTELINGEN-670x374

Ik kan je verschillende instrumenten en technieken aanbieden als middel om het bewustzijn van jezelf, de ander en de context te vergroten.

Sommige persoonlijke voorkeuren zijn zo elementair dat ze echt bij je wezen horen. Ze beschrijven je karakter. Op basis van het werk van Jung is de MBTI ontwikkeld. Aan de hand van 8 karakteristieken wordt gekeken wat je voorkeuren zijn: ben je meer een denker of een voeler? Meer een waarnemer of intuïtief? Inzicht in je voorkeuren helpt bij het maken van keuzes. Doordat je een betere aansluiting kunt maken je eigen sterktes en de verschillen met anderen beter kunt snappen en hanteren.

Een manier om jezelf te leren kennen, is door naar je opvattingen en gedrag te kijken. De LSI, Lifestyle inventory, meet jouw stijl op 12 verschillende componenten. Bijvoorbeeld relatiegericht, gericht op uitdaging, gericht op macht, perfectionistisch. De LSI geeft een profiel door de ogen van jezelf en anderen. Het kan gebruikt worden voor individuen en groepen. De LSI draagt bij aan bewustwording over hoe eigen gedrag wordt ervaren door anderen. Het is een basis voor coaching, en een persoonlijk actieplan.

Spiral dynamics beschrijft verschillen in drijfveren van individuen, teams en organisaties. Het is een van de verschillende modellen die kleuren gebruiken. Wat bedoelen mensen als ze het hebben over samenwerken? Ieder het zelfde, het beste in mensen boven brengen of in harmonie alles samen doen?