Het In Voor Zorg programma is ontwikkeld om de langdurige zorg te ondersteunen bij het realiseren van kwaliteitsverbetering: meer tijd voor clienten, beter aansluiten op wat echt is gevraagd, beter samenwerken over organisatiegrenzen heen, minder overhead, minder bureaucratie. In het evaluatieonderzoek “Doen wat nodig is” beschrijven Arienne van Staveren, Wilfred Verweij, Gerard Smid en ik wat helpt in het begeleiden van zo’n grote transitie. Om er een paar te noemen: moed, initiatief, scherpe contractering aan de voorkant, focus en vinger aan de pols. Het gehele rapport kun je hier vinden.