Innoverend

Je organisatie wendbaarder en slagvaardiger maken? Innovatiekracht en samenwerking in de keten verbeteren? Het begint met elkaar kennen, gedeelde urgentie en realisme over soms tegenstrijdige belangen, wensen en tijdshorizons. Echte impact vraagt vaak lange adem. Als netwerk “op cursus” of een gezamenlijk ontworpen “learning space” kan dan helpen.

Organisaties werken steeds meer in partnerships, netwerken en allianties. Het zijn vaak vrijwillige, gelijkwaardige en losse organisatievormen waarin op een specifiek  onderwerp of aan een specifiek project samengewerkt wordt. Een dergelijke manier van samenwerken is vaak een expliciet onderdeel van de strategie van organisaties en is meer regel dan uitzondering. De dynamiek van teams en organisatie vindt in zo’n samenwerkingsvorm in tig-voud plaats.

De opkomst van netwerken wordt gedreven door toenemende complexiteit van producten en diensten en de behoefte om snel en flexibel klanten te kunnen bereiken. Allianties maken het mogelijk om nieuwe markten sneller te bereiken door gebruik te maken van marktkennis en –toegang van de alliantiepartners. Het werken in netwerken kan bijdragen aan kosten efficiency door investeringsrisico’s te spreiden en flexibiliteit te vergroten. Alliantie kunnen bijdragen aan versnelling van innovatie door toegang tot (aanvullende) kennis en de mogelijkheid van specialisatie.

In 2013 schreef ik een artikel over aspecten van alliantievorming voor het Groot Innovatie Modellenboek.