Bestuurders in het MBO

Het kwaliteitsnetwerk MBO maakt zich hard voor het verbeteren van de kwaliteit van het MBO onderwijs. Met de bestuurders van de aangesloten MBO’s ontwierpen we een leergang die bestond uit 3 thema dagen, 2 master classes en leergroepen met als centraal thema: hoe kan ik een kwaliteitscultuur in mijn eigen organisatie stimuleren?

Het programma werkt met een zogenaamd verborgen curriculum: de belangrijkste uitgangspunten van de gewenste verandering, zijn als ontwerpcriteria voor het programma gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan: vergroten lerend vermogen, adaptief aan de actualiteit, intercollegiaal leren en experiëntieel leren. Inmiddels is er ook een opleiding voor directeuren en opleidingsmanagers.

In samenwerking met Sioo en het kwaliteitsnetwerk MBO.