Samen met de partners van de gemeente Leidschendam-Voorburg hebben we in drie sessies gewerkt aan het van de grond krijgen van gezamenlijk leren. Hierbij is gebruikt gemaakt van de methodiek van een Learning Space waarin deelnemers zelf agenderen wat belangrijk is om aan te pakken en hoe dat het best kan gebeuren. Het is een hands on aanpak: aansluiten op energie in de groep, zorgen dat iedereen die nodig is voor de aanpak in de groep is of er aan gelinkt is, concrete afspraken en opvolging en vastlopers positief gebruiken: wat gebeurt er, waarom gebeurt dat en wat is daaruit te leren?

In samenwerking met Chaos Collective.