Waarnemen en dynamiek

Onze ervaring is dat de meest succesvolle veranderingen zonder druk, met begrip van de realiteit van de mensen in de organisatie en in alignment met de klanten en de maatschappelijke ontwikkelingen tot stand gekomen zijn. Het gaat erom bewust te werken met de dynamiek, de onderstroom die er al is. Leren waarnemen, begrijpen en activeren van de dynamiek van mens en organisatie in de maatschappelijke context, helpt om een werkelijk duurzame verandering te realiseren. Samenwerken in de zin van ‘collective smartness’, dynamiek ontdekken en benoemen, in actie brengen, zijn andere belangrijke en werkzame bestanddelen.

Deze leergang is een samenwerkingsverband met collega’s van Unitiative en wordt ieder haar gegeven voor een gemengde groep professionals. De leergang maakt veel gebruik van theatertechnieken en vindt gedeeltelijk in Berlijn en Londen plaats.