Leren

Over leren zijn hele boekenkasten vol geschreven en is te putten uit een keur aan opvattingen, aanpakken en modellen. De benaderingswijze die hier gekozen wordt, kenmerkt zich onder andere door:

  • het benaderen van de werkelijkheid als een complex systeem waar wij onderdeel van zijn
  • leren gaat in dat geval over het onderzoeken van interactiepatronen, samenhangen, betekenissen en de eigen rol en invloed (en die van anderen)
  • dat vraagt een context waarin dat mogelijk is, die ontwerpen we samen en geven we samen vorm; liefst daar waar het vraagstuk ook over gaat
  • leren is een vorm van kennis/inzicht-productie. Door het doorlopen van iteratieve loops van actie, reflecteren, conceptualiseren en uitproberen
  • leren doe je samen: de zogenaamde docent brengt kennis en kunde mee en onderzoekt net zo hard als de andere deelnemers die hun eigen kennis en kunde inbrengen
  • werken met wat er voor handen, de realiteit als vertrekpunt van handelen en interveniëren

Concreet betekent dit dat elk leerprogramma een maatwerkprogramma is dat samen met opdrachtgever en deelnemers wordt ontwikkeld. Om die reden vind je ook geen programmabeschrijvingen op de website. Informatie over allerlei praktische dingen vind je hier.