Nabij

Zoek jij een manier om te werken aan continue verbetering en impactvolle verandering? Laten we dan samen een ruimte ontwerpen waarin dat kan gebeuren. Wat mij betreft kan dat alleen als je elkaar kent en als je weet waarvoor en voor wie je wilt inzetten. Voor mij betekent dat: bij elkaar gaan kijken en meedraaien, experimenten, letterlijk de (werk)ruimte creëren waarin ontwikkeling kan plaats vinden, tijd nemen voor reflectie.
IMG_0959_1

Deze manier van werken past volgens mij goed in de traditie van experiential learning, onder andere beschreven door  Kolb: actief experimenteren, reflecteren, generaliseren, hypothese formuleren en weer actief experimenteren. Ik voeg daar graag een ontwerpersbenadering aan toe  door het tastbaar maken van wat je doet in schetsen, prototypes, producten, werkprocessen en learning spaces.