Onderzoekend

“Ik weet niet wat het precies is, maar het moet echt anders”. Vaak begint verandering zo, bij een gevoelde urgentie. Soms door een duidelijk aanwijsbare oorzaak (omzet die daalt, medewerkers die ziek worden, boze burgers), soms alleen maar door een onbestemd gevoel.

transitie

We kunnen op verschillende manieren samen werken aan nieuw perspectief. Bijvoorbeeld door toekomstverkenningen (wat als….., scenario’s) of onderzoek naar transitiedrijvers of drijfveren van klanten, burgers of gebruikers. De term die ikzelf gebruik is gebruikersgedreven innovatie.

De leefwereld (‘de mensen”) wordt vaak tegenover de systeemwereld (“de organisatie, de bureaucratie”) gezet. Beide doen er toe. Als je de leefwereld niet kent, niet voelt, niet begrijpt, is het moeilijk om de juiste keuzes te maken en de echte urgentie te voelen. Als je je tot de leefwereld alleen beperkt, zal verandering vaak niet beklijven, omdat het zich niet verhoudt tot de regels, de politiek, de manieren van financieren etcetera.

De aanmoediging is om erop uit te gaan. Wat beleeft de gebruiker en hoe kan ik die beleving verbeteren? Een gebruiker is heel breed op te vatten: een klant, een bezoeker, een burger. Je kunt lang vanachter het bureau blijven nadenken en onderzoeken; de uitnodiging is om dat niet te doen en op onderzoek uit te gaan in de leefwereld. Wat is beleving van je klant, je team, je organisatie. Hoe werkt het aan de balie en in de uitvoering? Wat is de user experience en stemt die overeen met wat jij en je organisatie beogen? Vanuit een dieper besef voor wie je werkt en waarom je wilt bereiken wat je wilt bereiken, ontwerpen we dan een veranderpad.

Otto Scharmer heeft inspirerend en praktisch geschreven over het verbinden van leefwereld en systeemwereld en over het verbinden van je eigen urgentie met die van anderen.