Is het mogelijk om het team zelf de planning te laten maken en daarop zelf inkoop, capaciteitsplanning en levering te organiseren? Wat maakt dat dat niet gebeurt?

In Hongarije ontdekte ik dat in die context daar een zelfsturend team alleen van de grond kwam als de baas daar heel duidelijk over was dat het mocht en ook moest gebeuren.

In Nederland merk ik vaak dat er groot verschil zit tussen de intenties van leidinggevenden en de feitelijke organisatiepraktijk.

In een kleine organisatie van 50 mensen heb ik samen met team en leidinggevende is eerst bekeken wat de criteria zijn voor een goed werkend planningsproces. Op basis daarvan is samen met de betrokkenen een eenvoudige manier van plannen ontwikkeld. Vervolgens zijn de bestaande werkprocessen zodanig aangepast dat daarin een nieuwe werkverdeling tussen leidinggevende en team is gedefinieerd, die meer beslissingsruimte voor het team over laat. De taken van de leidinggevende zijn verschoven van interne aansturing naar marktbewerking en hij werd door de groep ook nadrukkelijk gevraagd vooral daarmee bezig te zijn.