Niet elk project is hetzelfde en vraagt dan ook andere vormen van projectleiding, regie en samenwerking. Voor Rijkswaterstaat ontwikkelden we 4 verschillende persona’s die daarmee het soorten projecten en de vorm van leiding die daarbij past, typeert. Kort samengevat komt het neer op: 1) de opgave is helder, het mandaat is duidelijk. Het werk is een vorm van eenduidige uitvoering. 2) de opgave is complexer en vraagt specifieke kennis en kunde van marktpartijen. Er wordt een uitvraag gedaan waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer heldere rollen hebben. 3) de opgave wordt in een samenwerkingsverband ondergebracht. er is sprake van een langdurige (keten)samenwerking die over meer gaat dan een enkele opgave. Een partij als Rijkswaterstaat is niet de enige/eenduidige opdrachtgever meer. Het uitvinden van zowel doel(en), werkwijze als onderlinge rollen is onderdeel van het amenwerkingsproces   4) er komt initiatief vanuit de samenleving en dat initiatief wordt gefaciliteerd door Rijkswaterstaat en andere netwerkpartijen.

De persona’s zijn bedoeld om te helpen het gesprek te voeren over: wat voor soort project is dit en wat wordt er van ons verwacht?

Als je hier meer over wilt lezen kijk bijvoorbeeld hier:

http://www.nsob.nl/wp-content/uploads/2015/08/Pop-up-publieke-waarde.-Overheidssturing-in-de-context-van-maatschappelijke-zelforganisatie.-NSOB.-2013.pdf